Vergoeding - Logopedie SamenSpraak

Ga naar de inhoud

Vergoeding

Praktijkinfo

Vergoeding door zorgverzekeraars

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen onbeperkt (mits er een hulpvraag en geldende verwijzing is door een arts).

Eigen Risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico van 385 euro. 
Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Voor behandelingen logopedie krijgt u geen rekening toegestuurd. Wij dienen de facturen rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Eventuele verrekening van het eigen risico (alleen bij volwassenen) wordt door de zorgverzekeraar met u geregeld.


Verzuimtarief

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling), wordt het verzuimtarief van € 33 toegepast.
Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed (er heeft immers geen zitting plaatsgevonden). U zult dit zelf moeten betalen.


Tarieven bij vergoede zorg


Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. U kunt in het overzicht via deze link opzoeken wat de vergoede tarieven zijn per behandelsoort.
Elk jaar streven wij ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. Voor 2021 heeft Logopedie SamenSpraak wederom met alle verzekeraars een contract. Wij declareren dan ook de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Prijslijst Logopedie SamenSpraak voor niet vergoede zorg per 1 januari 2021
 
De prijzen in dit overzicht (klik op deze link) gelden wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar (denk aan buitenlandse verzekeraars) of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.


Wat valt buiten de vergoeding?

Er zijn 2 indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
Dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van Nederlands als tweede taal (NT2).

Behandeling van lees- en spellingsproblemen wordt niet binnen logopedie vergoed, als het geen ernstige enkelvoudige dyslexie betreft.
Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder vergoeding vanuit de gemeente (zie informatiepagina over dyslexie). Uw logopedist kan u hier meer over vertellen.

Bij NT2 wordt onderzocht of de taalontwikkeling ook vertraagd of gestoord is in de moedertaal (T1). Als dit het geval is, wordt taaltherapie bij meertaligen ook gewoon vergoed. Bij twijfel sturen we soms door naar Adelante of Kentalis, die de eerste taal goed in kaart kunnen brengen door bijvoorbeeld inzetten van een tolk.

Er kan een overleg op locatie plaatsvinden. Dit overleg wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar u krijgt hiervan een factuur die u zelf dient te voldoen. Daarom zal altijd vooraf om uw toestemming gevraagd worden.
Verslaggeving aan derden valt tevens buiten de vergoeding. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. Maar voor een andere instantie, denk aan school e.d. Ook voor het schrijven van een dergelijk verslag zal vooraf toestemming gevraagd worden, aangezien u deze factuur zelf dient te voldoen.Terug naar de inhoud